ALO789 ORG – HIỆP HỘI BẢO TỒN GÀ ĐÔNG TẢO TẠI vIỆT nAM

Được thành lập từ lòng đam mê và sự quyết tâm, Hiệp hội bảo tồn gà quý hiếm Alo789 ORG mang trong mình sứ mệnh cao cả: bảo tồn và phát triển những giống gà quý hiếm, đặc biệt là giống gà Đông Tảo, một biểu tượng của sự phong phú văn hóa và sinh học tại Việt Nam.

Liên Hệ Ngay

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

hiep hoi bao ton ga alo789 org 2 1

Bảo tồn Gà Đông Tảo: Chương trình trọng tâm của chúng tôi là bảo tồn và phát triển giống gà Đông Tảo, một giống gà có giá trị cao về mặt kinh tế lẫn văn hóa tại Việt Nam.

hiep hoi bao ton ga alo789 org 5 2

Nghiên Cứu và Phát Triển: Thực hiện các dự án nghiên cứu về sinh học, gen, và điều kiện sống tối ưu cho các giống gà, nhằm tìm ra phương pháp bảo tồn hiệu quả nhất.

hiep hoi bao ton ga alo789 org 6 3

Giáo Dục Cộng Đồng: Tổ chức các chương trình giáo dục, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn giống gà bản địa và đa dạng sinh học.

hiep hoi bao ton ga alo789 org 7 4

Hợp Tác Quốc Tế: Xây dựng mạng lưới hợp tác với các tổ chức bảo tồn quốc tế, nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tài nguyên trong lĩnh vực bảo tồn.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Chủ tịch hiệp hội ALO789 ORG

Chủ tịch hiệp hội chịu trách nhiệm định hướng chiến lược, phát triển mục tiêu và đảm bảo hiệp hội hoạt động hiệu quả hướng tới sứ mệnh bảo tồn gà quý hiếm. Chủ tịch cũng là cầu nối quan trọng với các tổ chức đối tác và nguồn tài trợ.

Bộ Phận Nghiên Cứu và Phát Triển

Gồm các nhà khoa học, chuyên gia sinh học và gen, chuyên trách nghiên cứu về giống gà, điều kiện sống và phương pháp bảo tồn tối ưu. Họ là nền tảng của mọi chương trình bảo tồn và phát triển giống.

Bộ Phận Giáo Dục Cộng Đồng:

Tập trung vào việc thiết kế và triển khai các chương trình giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học và giống gà bản địa.

Bộ Phận Tài Chính:

Chịu trách nhiệm về việc quản lý tài chính, kế hoạch ngân sách và tìm kiếm nguồn tài trợ cho các dự án của hiệp hội.

Đội Ngũ Tình Nguyện Viên:

Là trái tim của Alo789 Org, những tình nguyện viên đam mê bảo tồn chia sẻ thời gian, kiến thức và năng lượng của mình cho sứ mệnh của hiệp hội. Họ tham gia vào mọi khía cạnh của hoạt động từ nghiên cứu, giáo dục cộng đồng cho tới các sự kiện truyền thông.

hiep hoi bao ton ga alo789 org 11 5

CÙNG CHUNG TAY VỚI CHÚNG TÔI

da ga campuchia 1 6

✅ Mọi hành động, dù nhỏ nhất, cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong công cuộc bảo tồn.

✅Hãy cùng chúng tôi viết nên câu chuyện bảo tồn, để những giống gà quý hiếm của Việt Nam không chỉ tồn tại trong quá khứ và hiện tại, mà còn phát triển rực rỡ vào tương lai.

THAM GIA NGAY